Agent ubezpieczeniowy – praca dodatkowa czy etat?

Agent ubezpieczeniowy – praca dodatkowa czy etat?

Parafrazując klasyka, „Inflacja jaka jest, każdy widzi”. Nawet kiedy nie była tak wysoka, wiele osób pracowało ponad wymiar, żeby dorobić. Dlatego wiele osób decyduje się rozpocząć pracę jako agent ubezpieczeniowy. 

Praca dodatkowa w sprzedaży ubezpieczeń może być świetnym źródłem dochodu i dawać perspektywy na przejście do ubezpieczeń na stałe. To dochodowa branża, relatywnie odporna na wszelkiego rodzaju recesje. Jeśli szukasz możliwości podreperowania domowego budżetu, nieźle radzisz sobie z ludźmi i masz ich zaufanie, warto rozważyć dołączenie do Marketu Ubezpieczeń.

Agent ubezpieczeniowy – praca dodatkowa

Praca w ubezpieczeniach to nie tylko sprzedaż polis, ale też stanowiska biurowe. Niemniej jeśli rozpatrujemy ubezpieczenia jako dodatkowe źródło dochodu, mamy na myśli głównie pracę jako doradca ds. ubezpieczeń lub agent ubezpieczeniowy.

Obowiązki agenta ubezpieczeniowego są takie same niezależnie od tego, czy to praca dodatkowa, czy stała, praca zdalna czy stacjonarna.

Czym zajmuje się agent ubezpieczeniowy?

Agent ubezpieczeniowy to zawód o szerokim spektrum obowiązków, które wykraczają poza prostą sprzedaż polis. Obejmują one analizę potrzeb klienta, doradztwo, a także obsługę posprzedażową. 

Agent nie tylko oferuje produkty ubezpieczeniowe, ale również pomaga w zgłaszaniu roszczeń i komunikacji z firmą ubezpieczeniową. Jego rola jest ściśle określona w Ustawie o dystrybucji ubezpieczeń z 2017 roku, która nakłada na niego obowiązek informowania klienta o różnych aspektach umowy, takich jak charakter wynagrodzenia czy możliwość złożenia reklamacji.

Poza tym agent musi również dbać o kwestie administracyjne i prawne. Obejmuje to prowadzenie księgowości, odprowadzanie podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, a także zatrudnianie i nadzorowanie pracowników.

W dziedzinie marketingu agent musi być aktywny na mediach społecznościowych, uczestniczyć w szkoleniach i monitorować rynek, aby efektywnie pozyskiwać klientów. Wynagrodzenie agenta jest zróżnicowane i zależy od wielu czynników, w tym doświadczenia i regionu działania. Jest to zawód wymagający, ale oferujący szerokie możliwości zarobkowe i rozwoju zawodowego.

Wady i zalety pracy w sprzedaży ubezpieczeń

Zalety Wady
Niezależność zawodowa i elastyczny czas pracy – Jako agent ubezpieczeniowy, często masz możliwość ustalania własnego grafiku pracy i zarządzania swoimi klientami według własnego uznania. Nieregularne dochody – System prowizyjny oznacza, że dochody mogą być nieregularne, szczególnie na początku kariery.
Brak limitu zarobków – Prowizyjny system wynagrodzenia oferuje duże możliwości zarobkowe, zwłaszcza jeśli masz dużą bazę stałych klientów. Wysoki poziom stresu – Presje wyników, gaszenie pożarów i zmienną naturę prowizji można odczuwać jako stresujące.
Interakcja z ludźmi – Praca ta daje okazję do nawiązywania nowych relacji i pomocy innym w zabezpieczeniu ich przyszłości finansowej. Trudność w budowaniu bazy klientów – Na początku kariery trzeba poświęcić dużo czasu i energii na akwizycję nowych klientów.
Rozwój osobisty i zawodowy – Branża ubezpieczeniowa jest dynamiczna i ciągle się zmienia, co daje możliwość ciągłego uczenia się i rozwijania nowych umiejętności. Brak gwarancji stałego zatrudnienia – Niektóre firmy oferują tylko umowy zlecenia lub umowy o dzieło, co nie daje pewności stałego zatrudnienia i korzyści socjalnych.
Stabilność zatrudnienia – Ubezpieczenia są jednym z bardziej odpornych na recesję sektorów. Konieczność radzenia sobie z odmową – Nie wszyscy klienci kupią u Ciebie polisę i trzeba się z tym pogodzić.
Możliwość awansu – Dla tych, którzy osiągają dobre wyniki, często istnieją ścieżki kariery, które prowadzą do wyższych stanowisk zarządczych lub specjalistycznych. Konkurencja w branży – Rynek ubezpieczeniowy jest zatłoczony i konkurencyjny.
Różnorodność oferty – Współpracując z różnymi firmami ubezpieczeniowymi, masz możliwość oferowania szerokiej gamy produktów. Ciągłe potrzeby szkoleniowe – Branża ubezpieczeniowa jest dynamiczna i często wymaga od agentów ciągłego doksz

Niemniej jeśli chodzi o dodatkową pracę, praca agenta ubezpieczeniowego to świetne rozwiązanie, szczególnie jeśli to ma być dla Ciebie tylko zajęcie dodatkowe.

Czy mogę pracować jako agent ubezpieczeniowy na etacie?

Docelowo agent ubezpieczeniowy podpisuje z zakładem ubezpieczeń lub multiagencją umowę agencyjną, która określa jego zakres obowiązków, stawki prowizyjne i zasady współpracy.

Niemniej jednak możesz podjąć pracę jako OWfCA – osoba wykonująca fizycznie czynności agencyjne.

Wówczas pracujesz na umowie o pracę u innego agenta, wykonujesz obowiązki podobne do agenta ubezpieczeniowego i możesz mieć wynagrodzenie częściowo prowizyjne, jeśli tak się z agentem dogadasz.

W pozostałym przypadku możesz poszukać ofert pracy jako specjalista w biurach i przy administracji, ale to już nie będzie praca agenta ubezpieczeniowego. Trudno będzie też traktować to jako pracę dodatkową.

Jak zostać agentem ubezpieczeniowym Marketu Ubezpieczeń?

Chcesz założyć multiagencję ubezpieczeniową i zacząć sprzedaż ubezpieczeń? Czy tylko dorobić, sprzedając polisy? W Markecie Ubezpieczeń umożliwimy Ci jedno i drugie.

Wybierz formę współpracy

W Markecie Ubezpieczeń możesz współpracować w 3 modelach:

 • placówka franczyzowa – chcesz założyć multiagencję ubezpieczeniową? Pomożemy Ci w tym. Otrzymasz od nas pomoc w obrandowaniu placówki i szkolenie wdrożeniowe.
 • punkt partnerski – masz już działający biznes? Dodaj do niego szeroką ofertę ubezpieczeń.
 • niezależny doradca – w tej formie nie musisz mieć biura ani firmy. Pracujesz jako mobilny agent ubezpieczeniowy Marketu Ubezpieczeń.

Jako dodatkowe zajęcie, kiedy już masz działający biznes w branży pokrewnej, najlepszy będzie punkt partnerski. Po prostu poszerzasz swoją ofertę o ubezpieczenia. Twoi klienci są zadowoleni, bo mają więcej w jednym miejscu. Ty jesteś zadowolony, bo zarobisz dodatkowe pieniądze.

Kiedy nie masz firmy, albo trzyma Cię jeszcze umowa o pracę, lepszy będzie Niezależny Doradca. Wówczas idziesz do swojej pracy na te kilka godzin, a po godzinach możesz dodatkowo wystawić parę polis i zasilić domowy budżet.

Zdobądź uprawnienia do sprzedaży ubezpieczeń

Żeby zostać agentem ubezpieczeniowym, musisz spełnić określone ustawą warunki, czyli:

 • Mieć stałe miejsce zamieszkania na terenie kraju
 • Mieć pełną zdolność do czynności prawnych
 • Posiadać wykształcenie minimum średnie lub średnie branżowe.
 • Przedstawić zaświadczenie o niekaralności.
 • Nie być w przeszłości karanym za przestępstwa przeciwko:
  • życiu i zdrowiu,
  • wymiarowi sprawiedliwości,
  • ochronie informacji,
  • wiarygodności dokumentów,
  • mieniu,
  • obrotowi gospodarczemu,
  • obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi
 • Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Ukończyć kurs na agenta ubezpieczeniowego i zdać egzamin.

Podpiszemy umowę agencyjną

Umowa agencyjna określa warunki, na jakich będziemy współpracować, oraz – co dla Ciebie najważniejsze – stawki prowizyjne. Bez umowy agencyjnej nie podejmiesz działalności jako agent ubezpieczeniowy.

Podsumowanie

 • Praca jako agent ubezpieczeniowy może być zarówno etatem, jak i dodatkowym zajęciem. Obowiązki są takie same niezależnie od formy zatrudnienia.
 • Agent ma szeroki zakres obowiązków, od analizy potrzeb klienta, przez doradztwo, aż po obsługę posprzedażową. Jego działania są regulowane Ustawą o dystrybucji ubezpieczeń z 2017 roku.
 • Wynagrodzenie jest zróżnicowane i zależy od wielu czynników, takich jak doświadczenie czy region działania.
 • Wady i zalety pracy w sprzedaży ubezpieczeń obejmują nieregularne dochody, wysoki poziom stresu, ale też możliwości rozwoju i brak limitu zarobków.
 • Istnieją różne formy współpracy w Markecie Ubezpieczeń, od placówki franczyzowej, przez punkt partnerski, aż po niezależnego doradcę.
 • Aby zostać agentem, trzeba spełnić określone ustawą warunki, takie jak wykształcenie, niekaralność i zdanie egzaminu.
 • Umowa agencyjna określa warunki współpracy i stawki prowizyjne.