Ubezpieczenie firmy

POZNAJ NASZĄ OFERTĘ

Ubezpieczenie OCP

Wykonujesz funkcję Przewoźnika Krajowego bądź Międzynarodowego? Dokonujesz przewozów towarów i boisz się, że mogą ulec zniszczeniu w trakcie przewozu? OCP To ubezpieczenie dla Ciebie.

Będąc przewoźnikiem ponosisz odpowiedzialność wobec kontrahenta w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu od chwili przejęcia przesyłki do przewozu do momentu wydania odbiorcy.

Mając polisę odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego przenosisz odpowiedzialność za przewożony towar na Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Dzięki temu masz pewność, że towar objęty jest ochroną od uszkodzenia, zniszczenia lub utraty.

W zależności od tego, czy przewozisz towary na terenie kraju czy za granicę (na podstawie listów przewozowych CMR), możesz wybrać produkt odpowiadający Twoim potrzebom:

  • ubezpieczenie OC przewoźników w krajowym ruchu drogowym,
  • ubezpieczenie OC przewoźników w międzynarodowym ruchu drogowym.