Ubezpieczenie samochodu

POZNAJ NASZĄ OFERTĘ

Ubezpieczenie NNW

Co to jest NNW?

Jest ubezpieczeniem dobrowolnym, które można zawrzeć wraz z ubezpieczeniem OC lub AC. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków należy do grupy ubezpieczeń osobowych, w których ochroną objęte jest życie kierowcy i pasażerów.

Zakres ochrony

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków polega na ochronie obejmującej życie lub zdrowie ubezpieczonego w czasie podróży samochodem, zapewnia mu wsparcie finansowe w związku z uszczerbkiem na zdrowiu powstałym w następstwie nieszczęśliwego wypadku drogowego zarówno w kraju, jak i za granicą. Ochroną ubezpieczeniową objęty jest nie tylko właściciel pojazdu, ale i wszyscy pasażerowie w liczbie zapisanej w umowie ubezpieczenia.

Polisa NNW obejmuje trwałe następstwa wypadku które miały miejsce:

  • w związku z poruszaniem się pojazdu,
  • podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu,
  • bezpośrednio przy załadunek i wyładunek,
  • podczas postoju, naprawy czy też tankowania pojazdu na stacji.
Na co zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia NNW ?

Należy pamiętać, że wyższą sumę ubezpieczenia wybierzemy podczas zakupu polisy, tym uzyskamy większe odszkodowanie. Zazwyczaj zakład ubezpieczeń wypłaca za każdy 1% sumy ubezpieczenia uszczerbku na zdrowiu.