Ubezpieczenie domu i mieszkania

POZNAJ NASZĄ OFERTĘ

Ubezpieczenie dla lokatorów

Warto podkreślić, że właściciel wynajmowanego mieszkania nie ubezpiecza w żaden sposób przedmiotów należących do lokatora. Wśród tych przedmiotów można wymienić przykładowo komputer, sprzęt RTV/AGD, ubrania, meble, rower itp. Nie ubezpiecza również w ogóle odpowiedzialności cywilnej lokatora – w szczególności takiej za szkody wyrządzone osobom trzecim, na przykład sąsiadom.

To ubezpieczenie domu i mieszkania, a konkretnie ubezpieczenie dla lokatorów, skierowane jest do osób zamieszkujących lokal mieszkalny na podstawie umowy najmu. Dzięki takiemu ubezpieczeniu dla lokatorów gwarantowana jest ochrona ich majątku ruchomego. W razie wszelkich zdarzeń losowych, kradzieży i wyrządzenia szkód osobom trzecim lub w mieniu w związku z życiem codziennym – istnieje wówczas pełne zabezpieczenie.

Każde takie ubezpieczenie w życiu prywatnym – w tym przypadku lokatora – oznacza pełną gwarancję zwrotu kosztów za wyrządzone straty poszkodowanemu. Taką polisę można wykupić samodzielnie lub jednocześnie z ubezpieczeniem mieszkaniowym. Trzeba mieć na uwadze, że szkodę, choćby przez drobną nieuwagę, wyrządzić łatwo. Potrzebna jest gwarancja zwrotu kosztów za taką przykładową szkodę – zapraszamy zatem do kontaktu z Marketem Ubezpieczeń po więcej szczegółów.