Ubezpieczenie domu i mieszkania

POZNAJ NASZĄ OFERTĘ

Ubezpieczenie dla lokatorów

Właściciel wynajmowanego mieszkania nie ubezpiecza przedmiotów należących do lokatora (np. komputera, sprzętu RTV/AGD, ubrań, mebli, roweru, itp.) ani odpowiedzialności cywilnej lokatora (za szkody wyrządzone osobom trzecim, np. sąsiadom).

Ubezpieczenie skierowane dla osób zamieszkujących lokal mieszkalny na podstawie umowy najmu gwarantuje ochronę ich majątku ruchomego w razie zdarzeń losowych, kradzieży i wyrządzenia szkód na osobach trzecich lub w mieniu w związku z życiem codziennym.