Ubezpieczenie domu i mieszkania

POZNAJ NASZĄ OFERTĘ

Ubezpieczenie mieszkania

Kompleksowe ubezpieczenie majątku zapewniające ochronę przed nieprzewidzianymi sytuacjami życiowymi. Gwarantuje bezpieczeństwo w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zaginięcia ubezpieczonego mienia.

Przedmiot ubezpieczenia

Ochroną ubezpieczeniową objąć można:

  • lokal mieszkalny (tzw. mury)
  • stałe elementy lokalu (np. wykładziny ścian i sufitów, tynki i powłoki malarskie, stolarka okienna i drzwiowa, meble wbudowane na stałe, zamontowane na stałe instalacje wraz z wyposarzeniem, itp.)
  • ruchomości domowe (wyposażenie wraz z przedmiotami osobistego użytku)
Zakres ochrony

Ubezpieczenie chroni majątek od szkód powstałych w skutek:

  • ognia i innych zdarzeń losowych
  • kradzieży z włamaniem i rabunku
  • przepięć
  • wandalizmu i dewastacji
  • stłuczenia (rozbicia) szyb i innych przedmiotów szklanych
  • akcji ratowniczych powstałych w związku ze zdarzeniami objętymi ochroną
Na co zwrócić uwagę przy wyborze ubezpieczenia mieszkania?

Ubezpieczenie mieszkania – jego wybór nie należy do najprostszych, szczególnie, iż na rynku widnieje tak wiele opcji do wyboru. Zgadzając się na warunki danej firmy jesteśmy zobowiązani wpłacać składkę, w zamian otrzymując rekompensatę, gdy naszemu mieszkaniu przydarzy się niefortunna sytuacja. Przy tak licznych ofertach nachodzi nas więc często pytanie:

Na co zwrócić uwagę przy wyborze wyborze pakietu?

Przede wszystkim, warto jest dokładnie zaznajomić się z zakresem ubezpieczenia mieszkania. W regulaminie znajdziemy bowiem listę potencjalnych sytuacji, w przypadku których jesteśmy chronieni. Przed podpisaniem umowy zastanów się, czy zależy Ci na pełnym pakiecie, który zawiera na przykład rekompensatę po włamaniu, czy wystarczy kompletna podstawa. Więcej pokrytych przez współpracującą z nami firmę niefortunnych sytuacji to również wyższa składka – umowę więc najlepiej jest dobierać według indywidualnych potrzeb.

Oprócz repertuaru potencjalnych niefortunnych sytuacji, zawartych w regulaminie umowy, ważne jest również suma ubezpieczenia, która wzrastając podnosi również koszt składek – należy więc wybrać odpowiedni pakiet.

Produkty towarzyszące

Gdy chcemy podpisać umowę dotyczącą ubezpieczenia mieszkania, wiele firm próbuje przekonać nas nie tylko lepszymi warunkami z nią związanymi, lecz również produktami towarzyszącymi, które są dostępne wtedy po obniżonej cenie lub wręcz za darmo. Do bardzo częstych bonusów należy pakiet Assistance. Ten umożliwia otrzymanie pomocy doraźnej przy wypadkach domowych (w pakiecie Home), po stłuczkach i awariach samochodu (pakiet Car) lub podczas nagłego zachorowania czy nieszczęśliwego wypadku zdrowotnego (Medical). Najczęściej nie ma to bezpośredniego pływu na to, ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania.

Zakres owych pakietów jest najczęściej z góry ustalony, lecz istnieją również umowy NNW, które są tworzone indywidualnie na potrzeby każdego Klienta. Tak spersonalizowana umowa oznacza, że składkę płacimy wedle liczby zdarzeń, przy których będzie nam ofiarowana pomoc, oraz jaki zakres owej pomocy będzie nam przyznany. Świadczenia Assistance najczęściej umawiane są przez firmę trzecią, która umawia nam wizytę u lekarza, hydraulika czy pomoc drogową w czasie rzeczywistym.