Ubezpieczenie na życie

POZNAJ NASZĄ OFERTĘ

Grupowe ubezpieczenie na życie

Grupowe ubezpieczenie na życie to dobre zabezpieczenie zdrowia i życia pracowników, członków ich rodzin. Kierowane jest do osób zatrudnionych w jednym zakładzie pracy (grupa liczona jest już od trzech osób), rodzina pracownika (małżonek lub konkubent, pełnoletnie dzieci) o ile On sam zawarł polisę. Ochroną objęte jest życie i zdrowie osób wymienionych w umowie, co daje Ubezpieczonemu poczucie stabilności i bezpieczeństwa.

Polisa może być opłacana przez pracownika lub pracodawcę. W przypadku, kiedy płatnikiem jest pracodawca, składka jest kosztem uzyskania przychodów.

Zakres ubezpieczenia może obejmować:

 • zgon Ubezpieczonego
 • zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym
 • zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy
 • zgon Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym
 • zgon Ubezpieczonego w następstwie zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu
 • zgon małżonka
 • zgon małżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • zgon małżonka w następstwie wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym
 • zgon dziecka
 • zgon dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • zgon rodzica
 • zgon teścia
 • osierocenie dziecka na skutek zgonu Ubezpieczonego
 • urodzenie się dziecka
 • urodzenie się dziecka wskutek ciąży mnogiej
 • urodzenie martwego noworodka
 • wada wrodzona dziecka
 • poważne zachorowanie Ubezpieczonego
 • poważne zachorowanie współmałżonka
 • poważne zachorowanie dziecka
 • trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym
 • trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego
 • całkowita trwała niezdolność do pracy Ubezpieczonego
 • całkowita trwała niezdolność do pracy Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • czasowa niezdolność do pracy Ubezpieczonego
 • trwałe inwalidztwo Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • trwałe inwalidztwo małżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • trwałe inwalidztwo dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • operacja chirurgiczna Ubezpieczonego
 • leczenie szpitalne Ubezpieczonego
 • leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek wypadku w pracy
 • leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym
 • leczenie szpitalne Ubezpieczonego wskutek zawału mięśnia sercowego lub krwotoku śródmózgowego
 • leczenie szpitalne małżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • leczenie szpitalne dziecka

Ponadto, możemy rozszerzyć ubezpieczenia dodatkowe o:

 • leczenie szpitalne
 • śmierć wskutek wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym
 • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • trwałe inwalidztwo lub całkowitą trwałą niezdolność do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • opłacanie składki ubezpieczeniowej na wypadek całkowitej niezdolności do pracy
 • złamanie kości wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • poważne zachorowanie