Ubezpieczenie na życie

POZNAJ NASZĄ OFERTĘ

Indywidualne ubezpieczenie na życie

Indywidualne ubezpieczenie na życie kierowane jest do osób fizycznych. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest zdrowie i życie Ubezpieczonego. Świadczenie może być wypłacone Ubezpieczonemu (w przypadku np. trwałego inwalidztwa) lub osobie uprawnionej (w przypadku zgonu Ubezpieczonego).

W ofercie Marketu Ubezpieczeń znajdą Państwo wachlarz ubezpieczeń życiowych m.in.:

 • na życie i dożycie – jeśli Ubezpieczony chce zabezpieczyć swoją rodzinę w razie Swojej śmierci, bądź świadczenie wypłacone Ubezpieczonemu, jeśli dożyje do końca trwania polisy.
 • terminowe – jeśli Ubezpieczony chce mieć pewność, że w razie kiedy go zabraknie, rodzina będzie zabezpieczona finansowo lub zostaną spłacone zobowiązania np. kredyt
 • ochronne z oszczędzaniem na przyszłą emeryturę – jeśli Ubezpieczony chce mieć swobodę finansową po zakończeniu pracy.
 • posagowe – jeśli Ubezpieczony chce zapewnić bezpieczeństwo finansowe swoim bliskim na wypadek swojej śmierci

Ponadto, możemy rozszerzyć ubezpieczenia dodatkowe o:

 • leczenie szpitalne
 • śmierć wskutek wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym
 • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • trwałe inwalidztwo lub całkowitą trwałą niezdolność do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • opłacanie składki ubezpieczeniowej na wypadek całkowitej niezdolności do pracy
 • złamanie kości wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • poważne zachorowanie