Ubezpieczenie samochodu

POZNAJ NASZĄ OFERTĘ

Ubezpieczenie AC

Co to jest AC?

Jest ubezpieczeniem dobrowolnym, polisa chroni właścicieli pojazdów mechanicznych od zdarzeń powstałych niezależnie od nich. Autocasco pozwala także na likwidację uszkodzeń pojazdu, które spowodował sam właściciel pojazdu lub nieznany sprawca.

Zakres ochrony

Polisa Autocasco chroni właściciela pojazdu od szkód polegających na zniszczeniu utracie pojazdu i jego wyposażenia (w tym również szyb) powstałe w wyniku wypadku drogowego, zniszczenia pojazdu przez osoby trzecie, szkody powstałe wskutek działania nieprzewidzianych warunków atmosferycznych (grad, huragan, pożar) czy kradzież pojazdu.

Okres obowiązywania polisy AC

Umowę ubezpieczenia Autocasco najczęściej zawiera się na okres 12 miesięcy. Najczęściej, ponieważ istnieje możliwość wykupienia AC na krótszy czas. Sytuacje takie mogą mieć miejsce, gdy chcesz dokupić AC do funkcjonującego już ubezpieczenia OC. O tym, czy jest to możliwe decyduje zakład ubezpieczeń.

Dokumentem potwierdzającym zawarcie ubezpieczenia jest polisa, w której jasno zaznaczony jest okres odpowiedzialności Twojego samochodu. Jako datę początku świadczenia ochrony AC najczęściej przyjmuje się datę zawarcia polisy lub opłacenia składki.

Na co zwrócić szczególną uwagę przy zawarciu umowy AC?

Jeśli decydujemy się na zawarcie umowy autocasco warto zwrócić uwagę na zakres ochrony. W autocasco ważne jest przede wszystkim dopasowanie adekwatnie do potrzeb właściciela pojazdu.

Wykupując polisę AC należy zwrócić szczególnie uwagę na:

  • wartość pojazdu, czyli sumy ubezpieczenia, która określona jest na podstawie wartości podawanej przez właściciela pojazdu oraz wyliczona na podstawie wyposażenia w systemie Eurotax lub Info-Expert)
  • wariant ubezpieczenia (kosztorysowy czy serwisowy)
  • możliwość zniesienia udziału własnego w szkodach oraz amortyzację części
Warianty ubezpieczenia AC

W autocasco wyróżniamy dwa warianty likwidacji szkody:

  • wariant serwisowy „bezgotówkowy” – wariant dzięki, któremu auto naprawiane jest bez naszego udziału. To znaczy, że wstawiamy uszkodzony pojazd od warsztatu (najczęściej należącego do autoryzowanej sieci naprawczej towarzystwa), a rozliczenie szkody następuje pomiędzy warsztatem i zakładem ubezpieczeń.
  • wariant kosztorysowy „gotówkowy” – wariant, w którym odszkodowanie wypłacane jest bezpośrednio właścicielowi pojazdu po sporządzeniu kosztorysu przez likwidatora zakładu ubezpieczeń i zaakceptowaniu przez klienta.
Odstąpienie od umowy ubezpieczenia

Umowę ubezpieczenia zawiera się zwykle na 12 miesięcy, w zależności od zakładu ubezpieczeń i przyjętych przez niego Ogólnych Warunków Ubezpieczenia można ją wypowiedzieć wcześniej. Osoby fizyczne mogą odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od daty jej zawarcia, natomiast osoby prawne mogą odstąpić w ciągu 7 dni od daty jej zawarcia.

Do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia autocasco nie jest wymagana zgoda zakładu ubezpieczeń, wystarczy, że właściciel pojazdu prześle do towarzystwa wniosek o zwrot niewykorzystanej składki naliczanej odpowiednio od dnia złożenia wniosku do końca trwania polisy.

POBIERZ PLIKI

  • Wniosek o zwrot składki za niewykorzystany okres z ubezpieczenia AC