Ubezpieczenie turystyczne

POZNAJ NASZĄ OFERTĘ

Ubezpieczenie w podróży

Polisa turystyczna to kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa w czasie podróży. Pozwala w pełni cieszyć się zaplanowanym wyjazdem. Dzięki niej nie trzeba już martwić się wystąpieniem nagłych i nieprzewidzianych sytuacji.

Zakres ochrony
  • koszty leczenia
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków
  • odpowiedzialność cywilna
  • utrata lub zniszczenie bagażu
  • koszty odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej

Pokrycie kosztów leczenia to podstawa ubezpieczenia stanowiąca ochronę przed finansowymi konsekwencjami związanymi z wypadkiem, nagłą chorobą wymagającą hospitalizacji, czy koniecznością skorzystania z wizyty lekarskiej. Polisa w tym zakresie gwarantuje także pokrycie wydatków na zakup niezbędnych leków oraz zapewnia transport medyczny Ubezpieczonego do kraju.

NNW to ubezpieczenie chroniące Ubezpieczonego od następstw nieszczęśliwych wypadków, w wyniku których poniesie on śmierć, bądź dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Odpowiedzialność cywilna chroni przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim przez Ubezpieczonego – ubezpieczenie szczególnie atrakcyjne podczas podróży z dziećmi.

Innym zdarzeniem, które może zostać objęte ubezpieczeniem jest utrata lub zniszczenie bagażu. Własność Ubezpieczonego chroniona jest w wypadku kradzieży oraz innych zdarzeń losowych. Towarzystwo Ubezpieczeniowe odpowiada także w sytuacji opóźnienia dostarczenia bagażu w wyznaczone miejsce.

Wykupując odpowiednią opcję Towarzystwo Ubezpieczeniowe zwróci również koszty poniesione przez Ubezpieczonego związane z odwołaniem bądź wcześniejszym powrotem z imprezy turystycznej.

Zakres ubezpieczenia turystycznego można rozszerzyć także o:

  • amatorskie uprawianie sportów letnich i zimowych
  • uprawianie sportów wysokiego ryzyka
  • wyjazd do pracy za granicę