Multiagent Ubezpieczeniowy: co robi i jak zostać Multiagentem Ubezpieczeniowym

Multiagent Ubezpieczeniowy: co robi i jak zostać Multiagentem Ubezpieczeniowym

W Polsce jest ok. 30 000 agentów ubezpieczeniowych, z czego ponad 17 400 – ponad połowa – to Multiagenci. Popularność tej formy sprzedaży ubezpieczeń rośnie wraz ze świadomością klientów i oczekiwaniem personalizacji oferty

Kim jest Multiagent ubezpieczeniowy? Jak pracuje i czym różni się od agenta wyłącznego? Jaką Multiagencję wybrać do współpracy? O tym przeczytasz w tym artykule.

Kim Jest Multiagent Ubezpieczeniowy?

Multiagent ubezpieczeniowy to specjalista w branży ubezpieczeń, który współpracuje z wieloma towarzystwami ubezpieczeniowymi. Jego główną rolą jest pośredniczenie między klientami a firmami ubezpieczeniowymi, oferując szeroki zakres produktów ubezpieczeniowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. 

Multiagenci są cenieni za swoją zdolność do zapewnienia klientom obiektywnego doradztwa, gdyż nie są ograniczeni do oferty jednego ubezpieczyciela. Dzięki współpracy z różnymi firmami Multiagent może porównywać oferty, co pozwala mu znaleźć najkorzystniejsze warunki ubezpieczenia dla swoich klientów.

Różnice Między Multiagentem a Agentem Wyłącznym

Agent wyłączny pracuje dla jednego zakładu ubezpieczeń. Obowiązuje go zakaz konkurencji i proponowanie produktów firmy innej, niż ta, z którą ma podpisaną umowę agencyjną, jest naruszeniem tego zakazu.

Multiagent przedstawia ofertę wielu towarzystw ubezpieczeniowych.

Multiagent reprezentuje więcej niż jeden zakład ubezpieczeń, a co za tym idzie, musi zdać egzamin przygotowany przez każdy z nich. 

I choć może się wydawać, że to dużo pracy, to mimo wszystko dzięki temu Multiagent korzysta z szerokiej wiedzy na temat całego rynku, a nie tylko jego wycinka.

Obowiązki Multiagenta: Wobec Ubezpieczycieli i Klientów

Obowiązki Multiagenta wynikają po części z przepisów prawa, zwłaszcza z Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, ale też z dobrych praktyk.

Multiagent ubezpieczeniowy zajmuje się prezentowaniem ofert ubezpieczycieli, zawieraniem umów ubezpieczeniowych oraz rozliczeniami finansowymi z towarzystwem ubezpieczeniowym. Jest odpowiedzialny za pozyskiwanie klientów. 

Praca agenta obejmuje również zadania administracyjne, takie jak pilnowanie dokumentów. W miarę rozwoju działalności agent może zatrudnić pomocników do zadań biurowych, koncentrując się na aktywnym pozyskiwaniu klientów.

Wymagania i Kwalifikacje by zostać Multiagentem

Multiagent to po prostu Agent Ubezpieczeniowy, który reprezentuje więcej, niż jedno towarzystwo ubezpieczeniowe. Obowiązują go te same wymagania, które trzeba spełniać, żeby zostać Agentem Ubezpieczeniowym

Aby uzyskać status Agenta Ubezpieczeniowego, osoba fizyczna musi:

 • Mieć pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Posiadać wykształcenie minimum średnie lub średnie branżowe.
 • Przedstawić zaświadczenie o niekaralności.
 • Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Zdać egzamin na agenta ubezpieczeniowego.

Multiagent czy Agent wyłączny – kim lepiej zostać?

Przede wszystkim trendy dzisiaj są takie, że klient chce mieć wszystko w jednym miejscu. Gdyby okazało się, że najlepszą ofertę ubezpieczenia samochodu ma Allianz, ubezpieczenia domu Wiener, a ubezpieczenia turystycznego AXA, będąc Multiagentem możesz obsłużyć klienta kompleksowo. Zyskują obie strony:

 • klient jest zadowolony, bo nie musi chodzić, i szukać,
 • Ty masz zadowolonego klienta i większy zarobek.

Oprócz tego Klienci rzadziej będą odchodzić do innej firmy. Zdarza się, że dany klient nie lubi tej jednej firmy, bo miał z nią nieprzyjemne doświadczenia. Jeśli masz tylko te jedną firmę w ofercie, to nie sprzedasz temu klientowi umowy ubezpieczenia.

Mając kilkanaście firm w ofercie, możesz zaproponować inną.

Poza tym, jeśli nawet masz wyższe prowizje, ale sprzedasz mniej polis z uwagi na wąską ofertę, to ostatecznie zarobisz mniej.

Jaką Multiagencję wybrać?

Tak jak w przypadku towarzystw ubezpieczeniowych, również na rynku Multiagencji panuje spora konkurencja. Wybór tej właściwej stanowi różnicę pomiędzy „być albo nie być” Agentem Ubezpieczeniowym.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze Multiagencji?

Zanim podejmiesz decyzję o zawarciu umowy z Multiagencją, sprawdź te aspekty:

 • Stawki prowizyjne – Nie oszukujmy się, to głównie od prowizji zależą zarobki agenta ubezpieczeniowego. I to najbardziej interesuje potencjalnych partnerów. Stawki prowizyjne Marketu Ubezpieczeń sprawdzisz tutaj.
 • Wsparcie szkoleniowe i rozwój kariery – Dowiedz się, jakie szkolenia i wsparcie w rozwoju zawodowym oferuje Multiagencja. Stałe podnoszenie kwalifikacji jest kluczowe w dynamicznie zmieniającym się sektorze ubezpieczeń.
 • Kultura Organizacyjna i wsparcie – Kultura pracy i atmosfera w Multiagencji mają duże znaczenie. Dobre relacje, otwartość na wymianę doświadczeń i wsparcie w trudnych sytuacjach mogą być kluczowe dla Twojego sukcesu.
 • Opinie innych Agentów – Warto rozmawiać z obecnymi lub byłymi agentami danej Multiagencji, aby uzyskać bezstronne informacje o ich doświadczeniach i perspektywach pracy. Sprawdź opinie o współpracy z Marketem Ubezpieczeń.

Dlaczego warto współpracować z Marketem Ubezpieczeń?

 1. Cały stres jest po naszej stronie – nasza Multiagencja ubezpieczeniowa dba o to, żeby Twoja praca Multiagenta przebiegała bez zakłóceń. 
 2. Nie ma presji wyników i planów – w Markecie Ubezpieczeń wierzymy, że nasi partnerzy sami z siebie chcą zarabiać pieniądze. Przecież o to chodzi, prawda? Nie potrzebujemy dodatkowo wywierać presji, która z naszego doświadczenia wywołuje skutek odwrotny do zamierzonego.
 3. Szerokie wsparcie produktowe i wdrożeniowe – najpierw nauczymy Cię, jak sprzedawać polisy, a potem będziemy dbać o to, żebyś miał wszystkie informacje potrzebne do sprzedaży polisy.
 4. Nie wymagamy inwestycji na start – niektóre franczyzy oczekują od Ciebie kilku lub kilkunastu tysięcy na początek na dostosowanie biura do ich standardów. W Markecie Ubezpieczeń ta inwestycja jest po naszej stronie.