Kurs na agenta ubezpieczeniowego – cena, wymagania, korzyści

Kurs na agenta ubezpieczeniowego – cena, wymagania, korzyści

Chcesz zostać agentem ubezpieczeniowym? W takim razie musisz przejść kurs na agenta ubezpieczeniowego i zdać egzamin. Następnie podejmując współpracę z każdą kolejną firmą ubezpieczeniową, musisz przejść taki kurs w tej firmie.

Ilość materiału do przerobienia oraz pytań może przytłaczać, ale w Markecie Ubezpieczeń dbamy o to, by proces onboardingu był jak najbardziej przyjemny i płynny. Sprawdź, jakie są wymagania w kursie na agenta ubezpieczeniowego i jak zdać egzamin.

Do czego jest potrzebny kurs na agenta ubezpieczeniowego?

Aby zostać agentem ubezpieczeniowym i uzyskać wpis do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych od Komisji Nadzoru Finansowego, musisz spełnić pewne wymagania. 

Art. 9 Ustawy z dn. 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym stanowi, że:

„Czynności agencyjne mogą być wykonywane wyłącznie przez osobę fizyczną, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. Nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo:
  1. przeciwko życiu i zdrowiu,
  2. przeciwko wymiarowi sprawiedliwości,
  3. przeciwko ochronie informacji,
  4. przeciwko wiarygodności dokumentów,
  5. przeciwko mieniu,
  6. przeciwko obrotowi gospodarczemu,
  7. przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
  8. skarbowe,
 3. Daje rękojmię należytego wykonywania czynności agencyjnych;
 4. Posiada co najmniej średnie wykształcenie;
 5. Odbyła szkolenie prowadzone przez zakład ubezpieczeń zakończone zdanym egzaminem”.

Interesuje nas tutaj zwłaszcza ostatni punkt.

Jakie są wymagania w egzaminie na agenta ubezpieczeniowego? 

Określa je Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2014 roku w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych. Zgodnie z nim zakres tematów egzaminu składa się z:

 • zagadnienia ogólne niezbędne do prawidłowego wykonywania czynności agencyjnych, składające się z sześciu bloków tematycznych;
 • zagadnienia ogólne właściwe dla działu I i działu II załącznika do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950, z późn. zm.2)), składające się z dwóch bloków tematycznych;
 • zagadnienia z zakresu działalności zakładu ubezpieczeń, na rzecz którego mają być wykonywane czynności agencyjne, składające się z trzech bloków tematycznych.

Bloki tematyczne w pierwszej części to:

 • pojęcie ryzyka,
 • system ubezpieczeń gospodarczych w Polsce,
 • sumy i wartości ubezpieczenia,
 • podstawowe regulacje prawne dotyczące działalności ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego:
 • podstawowe zagadnienia z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego,
 • etyka zawodowa agenta ubezpieczeniowego.

Bloki tematyczne w drugiej części to:

 • dział I – ubezpieczenia na życie,
 • dział II – pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe.

W tych blokach poznajesz głównie regulacje prawne dotyczące działalności ubezpieczeniowej.

Ostatnia część zawiera: 

 • szczegółowe zasady zawierania umów ubezpieczenia,
 • składki ubezpieczeniowe,
 • zasady likwidacji szkód.

Na czym polega kurs na agenta ubezpieczeniowego?

Gdy chcesz zostać agentem ubezpieczeniowym, musisz przejść ogólny kurs oraz zdać egzamin. Szkolenie agenta ubezpieczeniowego polega na wdrożeniu go w tematykę ubezpieczeń, kwestie zawierania ważnych umów, odpowiedzialności prawa cywilnego i ogólnie zapoznaniu go z regulacjami, jakich trzeba przestrzegać.

Agent ubezpieczeniowy to zawód zaufania społecznego. Praca w ubezpieczeniach oznacza niejednokrotnie doświadczenia z dużymi pieniędzmi. Swoim działaniem agent jest niejako współodpowiedzialny za biznes klientów. Jako agent ubezpieczeniowy nie chcesz, by klient poniósł stratę z powodu błędów proceduralnych przy zawieraniu umowy. Dodatkowo firma ubezpieczeniowa oczekuje, że będziesz ją godnie reprezentować.

Ubezpieczyciele podlegają pod surowy nadzór Komisji Nadzoru Finansowego.

Podejmując współpracę z nowym towarzystwem ubezpieczeniowym, musisz też przejść kurs w tym konkretnym towarzystwie i zdać egzamin. W Markecie Ubezpieczeń organizacja kursu i egzaminu jest po naszej stronie.

Dodatkowo osoby wykonujące czynności agencyjne są zobowiązane do odbycia minimum 15 godzin szkolenia zawodowego. W przeciwnym razie mogą stracić prawo do wykonywania zawodu agenta ubezpieczeniowego.

Jak zdać egzamin na agenta ubezpieczeniowego?

Zdarza się, że kandydaci na agentów ubezpieczeniowych decydują się „przeklikać” kurs i potem kombinują z egzaminem. W Markecie Ubezpieczeń nie zalecamy dróg na skróty. 

Najprostszym i zarazem najskuteczniejszym sposobem na zdanie egzaminu na agenta ubezpieczeniowego, jest uważne przejście kursu. Przecież i tak będzie korzystać z tej wiedzy w codziennej pracy. Więc czemu nie zdobyć jej na samym starcie? Wiedza z zakresu ubezpieczeń, prawa cywilnego, zawierania umów jest tutaj nie do przeskoczenia. 

Owszem, możesz potem liczyć na bogate wsparcie merytoryczne z naszej strony, ale Twoja własna wiedza:

 • zbuduje Twoją markę i wizerunek eksperta – klienci czują respekt, kiedy wszystko wiesz, zamiast dzwonić co chwilę do przysłowiowej centrali,
 • uratuje Ci biznes – mając wiedzę, unikniesz prostych błędów, za które odpowiedzialność może być poważna.

Jak zacząć pracę agenta ubezpieczeniowego?

Teoretycznie możesz wszystko zrobić sam:

 • założyć działalność gospodarczą, 
 • zgłosić się do kilku firm ubezpieczeniowych,
 • przejść szkolenia, które przeprowadzają firmy ubezpieczeniowe,
 • zdać egzaminy,
 • zdobyć zaświadczenie o niekaralności, 
 • wystąpić z wnioskiem do KNF o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych.

Możesz zrobić wszystko, co potrzebne do podjęcia czynności agencyjnych.

Ale po co, kiedy możemy Ci z tym pomóc?

Najlepszym sposobem jest nawiązanie współpracy z zakładem ubezpieczeń. 

Sprawdź nasz wpis na ten temat: Jak założyć multiagencję ubezpieczeniową?

FAQ – najczęściej zadawane pytania o kurs na agenta ubezpieczeniowego

Czy agent ubezpieczeniowy musi odbyć kurs?

Tak. Taki jest wymóg ustawowy i żadna firma ubezpieczeniowa ani multiagencja nie zatrudni agenta ubezpieczeniowego bez ukończonego kursu i zdanego egzaminu. Taka osoba nie uzyska także wpisu do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych KNF.

Czy trudno zdać egzamin na agenta ubezpieczeniowego?

To, czy trudno zdać egzamin na agenta ubezpieczeniowego, zależy od tego, ile uwagi poświęcisz na kurs. Jeśli przerobisz kurs należycie, uważnie, będziesz robić notatki i zapoznasz się z treścią aktów prawnych, nie będziesz mieć problemu ze zdaniem egzaminu. 

Ile kosztuje kurs agenta ubezpieczeniowego?

W Internecie możesz znaleźć oferty kursów na agenta ubezpieczeniowego za ponad 1000 zł. W Markecie Ubezpieczeń nie płacisz za kurs na agenta ubezpieczeniowego ani za kurs w wybranej firmie ubezpieczeniowe.

Ile trwa kurs na agenta ubezpieczeniowego?

Standardowy wymagany ustawą kurs agenta ubezpieczeniowego trwa 152 godziny. Kurs dla działu I (ubezpieczenia na życie i zdrowie) trwa 48 h.