Czym się zajmuje agent ubezpieczeniowy – zakres obowiązków

Czym się zajmuje agent ubezpieczeniowy – zakres obowiązków

Wystawianie polis, rozmowa z klientami, badanie potrzeb i nadzorowanie pracowników. Zapytany o zakres obowiązków agenta ubezpieczeniowego, pewnie pomyślisz o takim właśnie zestawie. Ale to nie wszystko.

Chcesz wiedzieć, czym się zajmuje agent ubezpieczeniowy? To nie tylko sprzedaż ubezpieczeń i pozyskiwanie klientów, ale również doradztwo, obsługa posprzedażowa i wiele innych aspektów administracyjnych i prawnych.

Sprawdź, jakie obowiązki czekają na Ciebie, jeśli chcesz zostać agentem ubezpieczeniowym.

Obowiązki agenta ubezpieczeniowego według Ustawy

Może się wydawać, że to, na czym polega praca agenta ubezpieczeniowego, jest oczywiste – na pozyskiwanie klientów, nadzorowaniu czynności agencyjnych, wystawianiu polis.

Ale katalog obowiązków agenta ubezpieczeniowego podaje Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, a konkretnie jej 22 artykuł.

Według niego agent ubezpieczeniowy:

1) udostępnia klientowi przy pierwszej czynności należącej do zakresu działalności agencyjnej dokument pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 21 ust. 1;

2) powiadamia klienta, czy działa na rzecz jednego czy wielu zakładów ubezpieczeń, oraz informuje go o firmach zakładów ubezpieczeń, na rzecz których wykonuje działalność agencyjną;

3) informuje klienta o firmie, pod którą wykonuje działalność agencyjną, adresie ich siedziby oraz o tym, że jest agentem ubezpieczeniowym albo agentem oferującym ubezpieczenia uzupełniające;

4) informuje klienta o numerze wpisu do rejestru agentów, adresie strony internetowej, na której rejestr jest dostępny, oraz o sposobie sprawdzenia wpisu do rejestru;

5) informuje klienta o charakterze wynagrodzenia otrzymywanego w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej, w szczególności informuje, czy agent otrzymuje:

a) honorarium płacone bezpośrednio przez klienta,

b) prowizję dowolnego rodzaju uwzględnioną w kwocie składki ubezpieczeniowej,

c) inny rodzaj wynagrodzenia,

d) wynagrodzenie stanowiące połączenie rodzajów wynagrodzenia, o których mowa w lit. a-c;

6) informuje klienta o możliwości złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów.

Zakres obowiązków agenta ubezpieczeniowego

Agent ubezpieczeniowy to osoba, która pełni kluczową rolę w procesie ubezpieczania klientów. Jego głównym zadaniem jest dostarczanie klientom odpowiednich produktów ubezpieczeniowych, które najlepiej spełnią ich indywidualne potrzeby i oczekiwania.

Analiza potrzeb klienta

Zanim agent zaproponuje konkretne ubezpieczenie, przeprowadza dokładną analizę potrzeb klienta. Obejmuje to zrozumienie sytuacji finansowej klienta, jego priorytetów życiowych oraz potencjalnych ryzyk, z którymi może się spotkać. Na podstawie tych informacji agent jest w stanie zaproponować najbardziej odpowiednie ubezpieczenie.

Dobór odpowiedniego ubezpieczenia

Po analizie potrzeb klienta agent dobiera odpowiedni produkt ubezpieczeniowy. Może to być ubezpieczenie na życie, komunikacyjne, majątkowe czy turystyczne. Ważne jest, aby agent miał szeroką wiedzę na temat dostępnych na rynku produktów, aby mógł znaleźć najlepsze rozwiązanie dla swojego klienta.

Doradztwo i konsultacje

Agent ubezpieczeniowy nie tylko sprzedaje ubezpieczenia, ale również służy radą i wsparciem. Klienci często mają wiele pytań dotyczących zakresu ochrony, składki czy możliwości zmiany ubezpieczenia. Właśnie wtedy rola agenta jako doradcy jest niezwykle ważna.

Obsługa posprzedażowa

Zakup ubezpieczenia to dopiero początek współpracy z agentem. W razie wypadku, szkody czy innych nieprzewidzianych zdarzeń, agent pomaga klientowi w zgłaszaniu roszczeń i komunikacji z firmą ubezpieczeniową. Dotyczy to szczególnie wypowiedzenia OC czy składania wniosku o zwrot składki.

Dobra obsługa posprzedażowa buduje zaufanie i lojalność klienta, co jest kluczem do długotrwałej współpracy.

Pozyskiwanie klientów na ubezpieczenia

To tym agent ubezpieczeniowy zajmuje się najwięcej, a przynajmniej powinien, bo od tego zależy, ile zarabia agent ubezpieczeniowy.

W tym celu ma do spełnienia szereg specyficznych obowiązków:

 • Planowanie strategii marketingowej – Agent musi opracować i wdrożyć skuteczną strategię marketingową, która pozwoli mu dotrzeć do potencjalnych klientów i wyróżnić się na tle konkurencji.
 • Przestrzeganie przepisów – Wszystkie działania reklamowe i promocyjne muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o zakazie nieuczciwej konkurencji.
 • Budowanie wizerunku – Agent powinien dbać o pozytywny wizerunek siebie i firmy, którą reprezentuje, m.in. poprzez uczciwość w reklamie, profesjonalizm oraz budowanie relacji z klientami.
 • Uczestnictwo w szkoleniach – W celu efektywnego pozyskiwania klientów agent powinien regularnie uczestniczyć w szkoleniach z zakresu marketingu, sprzedaży oraz nowych technologii.
 • Zarządzanie mediami społecznościowymi – W dzisiejszych czasach obecność w mediach społecznościowych jest kluczowa. Agent musi dbać o aktywność na platformach takich jak Facebook, LinkedIn czy Instagram, publikując wartościowe treści i odpowiadając na komentarze oraz zapytania.
 • Analiza rynku – Regularne badanie rynku oraz monitorowanie działań konkurencji pozwoli agentowi dostosowywać swoje strategie marketingowe do aktualnych trendów i potrzeb klientów.
 • Współpraca z partnerami – Agent może nawiązywać współpracę z innymi podmiotami, takimi jak agencje nieruchomości czy kancelarie prawne, które mogą polecać jego usługi swoim klientom.
 • Uczestnictwo w targach i eventach branżowych – Udział w tego typu wydarzeniach daje możliwość nawiązania kontaktów biznesowych, zaprezentowania swojej oferty oraz pozyskania nowych klientów.

Działania marketingowe i pozyskiwanie klientów to kluczowe aspekty pracy agenta ubezpieczeniowego, które wymagają nie tylko kreatywności, ale także umiejętności analitycznych oraz znajomości rynku.

Czynności administracyjne

Praca agenta ubezpieczeniowego to nie tylko sprzedaż ubezpieczeń i pozyskiwanie klientów.

Agent ubezpieczeniowy prowadzący własne biuro i działalność gospodarczą musi nie tylko dbać o kwestie związane z samym ubezpieczeniem, ale również spełniać szereg obowiązków administracyjnych i prawnych:

 • Podatki – Agent jest zobowiązany do prowadzenia księgowości, sporządzania i składania deklaracji podatkowych, a także regulowania należnych podatków (np. VAT, PIT lub CIT).
 • ZUS – Jako przedsiębiorca, agent odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 
 • Zatrudnianie pracowników – Jeśli agent zatrudnia pracowników, musi zawrzeć z nimi umowy o pracę lub inne formy umów cywilnoprawnych, odprowadzać za nich składki do ZUS oraz dbać o przestrzeganie przepisów BHP.
 • Dokumentacja – Agent musi prowadzić odpowiednią dokumentację biurową, w tym umowy z klientami, faktury, rachunki oraz wszelkie inne dokumenty związane z prowadzeniem działalności.
 • Bieżące opłaty – Zawód agenta ubezpieczeniowego wiąże się z wynajmem biura, opłatami za media, zakupem sprzętu biurowego czy materiałów eksploatacyjnych.
 • Przepisy prawne – Agent musi być na bieżąco z aktualnymi przepisami prawnymi dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej, ubezpieczeń oraz zatrudniania pracowników.
 • Rozliczenia – Agenci ubezpieczeniowi mają obowiązek rozliczać się z zebranych i wpłaconych pieniędzy, oraz z posiadanych, przyjętych i wydanych dokumentów. Wiele z nich to druki ścisłego zarachowania, a za ich utratę grozi odpowiedzialność finansowa.

Praca w ubezpieczeniach to nie tylko sprzedaż polis, więc jeśli przedstawione powyżej obowiązki Ci się nie podobają, możesz poszukać stanowiska mniej związanego ze sprzedażą.

Ile zarabia agent ubezpieczeniowy?

Praca agenta ubezpieczeniowego opiera się na prowizji i wiąże się z różnymi obowiązkami. Do nich należą prezentowanie oferty ubezpieczyciela, zawieranie umów i rozliczenia z towarzystwem ubezpieczeniowym. Samodzielne pozyskiwanie klientów to kolejny ważny element.

Zarobki w branży ubezpieczeniowej są nieregularne i zależą od wielu czynników. Gros początkujących agentów ubezpieczeniowych może liczyć na zarobki od 2 000 zł do 4 000 zł brutto miesięcznie. Doświadczeni agenci z większym portfelem klientów mogą osiągać nawet 10 000 zł brutto.

Wynagrodzenia mogą również różnić się w zależności od regionu. Na przykład, agenci z Warszawy mogą zarabiać więcej niż ci z mniejszych miast. Portal wynagrodzenia.pl podaje medianę wynagrodzeń na poziomie 4680 zł brutto.

Podsumowanie

 • Praca agenta ubezpieczeniowego polega głównie na sprzedaży ubezpieczeń, a zysk osiąga na podstawie prowizji z umowy z zakładem ubezpieczeń,
 • Praca agenta nie ogranicza się tylko do sprzedaży ubezpieczeń. Obejmuje również doradztwo, analizę potrzeb klienta i obsługę posprzedażową.
 • Obowiązki agenta są ściśle określone w Ustawie o dystrybucji ubezpieczeń, co wpływa na sposób informowania klienta o różnych aspektach umowy.
 • Wynagrodzenie jest zróżnicowane i zależy od doświadczenia, regionu i umiejętności sprzedażowych. Początkujący mogą zarabiać od 2 000 zł do 4 000 zł brutto, a doświadczeni nawet ponad 10 000 zł brutto.
 • Agent musi również dbać o kwestie podatkowe, ZUS, zatrudnianie pracowników i inne obowiązki administracyjne.
 • Efektywne pozyskiwanie klientów i zarządzanie działalnością wymaga od agenta ciągłego doszkalania się i aktualizowania wiedzy.
 • Jest to zawód wymagający, ale oferujący szerokie możliwości zarobkowe i rozwoju zawodowego.
 • Chcesz zacząć sprzedaż ubezpieczeń? Skontaktuj się z nami przez formularz i porozmawiaj ze specjalistą o najlepszej formie współpracy.