UBEZPIECZENIA OC ROLNIKA

UBEZPIECZENIA OC ROLNIKA

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika

Jesteś właścicielem lub współwłaścicielem gospodarstwa?  OC rolnika i ubezpieczenie budynków rolnych to twój obowiązek.  Według ustawy z dnia 22 maja 2003 roku, każdy kto jest właścicielem lub współwłaścicielem użytku rolnego o powierzchni przekraczającej 1 ha, jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolnika. Ten obowiązek dotyczy też osób, których gospodarstwa są mniejsze, ale prowadzona jest w nich produkcja rolna. Nawet jeśli nie przebywasz w gospodarstwie, którego jesteś właścicielem lub nie prowadzisz w nim działalności rolniczej – od dnia kiedy stajesz się jego właścicielem, podlegasz obowiązkowi ubezpieczenia.

Jaką ochronę zapewnia OC rolnika? 

OC rolnika podobnie jak OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem, które chroni rolnika przed skutkami szkody wyrządzonej osobie trzeciej. Obejmuje zdarzenia, do których doszło poprzez działania rolnika, osób pozostających z nim w gospodarstwie, a także pracowników tego gospodarstwa. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w przypadku szkody, której skutkiem będzie śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia osoby pokrzywdzonej, a także zniszczenie, utrata lub uszkodzenie mienia osoby trzeciej. Ubezpieczenie pokryje także szkody wyrządzone przez użytkowane w gospodarstwie pojazdy wolnobieżne. 

Okres ubezpieczenia. Brak ważnej polisy.

OC rolnika zawierane jest na okres 12 miesięcy, a jego obowiązek ciąży na rolniku od dnia, w którym wszedł  w posiadanie gospodarstwa. Polisa zawarta w danym towarzystwie, podobnie jak OC właścicieli pojazdów mechanicznych, odnawia się automatycznie. W przypadku chęci zmiany dotychczasowego ubezpieczyciela, niezbędne jest złożenie wypowiedzenia najpóźniej na dzień przed końcem aktualnej polisy. Rolnik, który nie posiada polisy naraża się na kary finansowe, które naliczane są za każdy dzień braku takiej ochrony. Kara za brak ważnego OC rolnika wynosi 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku dokonanej kontroli.

Ubezpieczenie budynków rolnych.

Poza OC rolnika, drugim obowiązkowym ubezpieczeniem spoczywającym według ustawy na rolniku jest ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Do takich zaliczane są budynki mieszkalne, a także budynki rolnicze m.in. szklarnia, garaż, stodoła. Obowiązek ten powstaje w momencie przykrycia budynku dachem i zgodnie z przepisami dotyczy nieruchomości, które są trwale związane z gruntem, posiadają fundament i przegrody oddzielające je z przestrzeni. Brak takiego ubezpieczenia skutkuje karą w wysokości ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę.  Należy pamiętać, że bardziej niż nałożenie kary finansowej w związku z brakiem ubezpieczenia, bolesne w skutkach mogą być koszty na jakie naraża się rolnik, którego budynek ucierpi w wyniku pożaru lub powodzi.  Straty finansowe, z którymi przyjdzie się zmierzyć rolnikowi,  mogą być niewspółmierne wysokie w stosunku do składki za polisę lub kary za jej brak, dlatego zarówno OC rolnika jak i ubezpieczenia budynków rolnych jest niezwykle istotne i powinny być priorytetem dla każdego właściciela gospodarstwa rolnego!

Zakres ochrony budynków rolniczych

Podstawowy zakres w ramach, którego chronione są budynki na polisie rolnej zapewnia odszkodowanie w przypadku pożaru, huraganu, deszczu nawalnego i powodzi, gradu, opadów śniegu, podtopienia, eksplozji i innych zdarzeń losowych określonych w polisie. Rolnik, który w ramach polisy chce objąć ochroną swój dom, powinien zastanowić się czy podstawowy zakres ochrony będzie wystarczający by odpowiednio zadbać o swój majątek. Na rynku oferowane są obecnie szerokie pakiety ochrony, w ramach których majątek rolnika może być chroniony od dodatkowych ryzyk, takich jak przepięcia, stłuczenia, koszty poszukiwania przyczyny szkody. Ochroną można objąć także ruchomości domowe. Zakresy rozszerzonej ochrony i all risk dają bezpieczeństwo w przypadku szkód, które mogą narazić rolnika na koszty, a ich ubezpieczenie nie jest wymagane od ustawodawcy. Mając możliwość wyboru ochrony budynków warto przeanalizować dostępne oferty na rynku. Składki za szerszą ochronę niż ta której oczekuje ustawodawca, wcale nie muszą większe. Jeśli za tą samą kwotę możesz zapewnić lepszą ochronę swoich nieruchomości to warto przeanalizować możliwości i zdecydować jakiej ochrony możesz potrzebować by poczuć się bezpiecznie!

Ubezpieczenie rolnika – sprawdź oferty!

Rynek ubezpieczeń zmienia się i rozwija. W ofercie Towarzystw Ubezpieczeniowych pojawiały się produkty, które kompleksowo obejmą ochroną gospodarstwo, nie tylko w zakresie podstawowym wymaganym przez ustawodawcę, ale także w ramach pakietów rozszerzonych zaproponują ochronę, dzięki której ochrona majątku rolnika zapewni większy spokój i pomoc w przypadku wielu życiowych sytuacji.  Od lat opłacasz tą samą polisę? Szukasz ubezpieczenia rolnika i nie wiesz na co zwrócić uwagę? Skontaktuj się z nami! Porównaj oferty. Sprawdź czy Twoja polisa chroni należycie Twoje gospodarstwo. Czy twoja składka jest na pewno atrakcyjna w porównaniu z ochroną jaką oferuje dotychczasowa polisa. Dowiedź się jakie propozycje dla rolników są obecnie dostępne na rynku.  Wystarczy, że do nas zadzwonisz i porozmawiasz z naszym Doradcą: 666 628 828 Zapraszamy także do naszych punktów stacjonarnych oraz do kontaktu e-mailowego infolinia@marketubezpieczen.eu Sprawdź oferty ponad 30 Towarzystw Ubezpieczeniowych w jednym miejscu.