Kupno auta a ubezpieczenie – co powinieneś widzieć?

Kupno auta a ubezpieczenie – co powinieneś widzieć?
Znalazłeś ogłoszenie i kupujesz Twoje wymarzone auto. Często w tym momencie skupiamy się na kwestiach wizualnych i technicznych pojazdu, bo przecież musi dobrze wyglądać i chodzić jak żyleta. Niestety w takiej euforii łatwo przegapić ważne kwestie prawne związane z ubezpieczeniem samochodu, a ich zaniedbanie może nas naprawdę słono kosztować. Poniżej opiszemy kilka najczęstszych sytuacji, w których klienci muszą liczyć się z karami, rekalkulacjami (czyli dopłatą do polisy po zbywcy) czy innymi problematycznymi zagadnieniami. Nasi Doradcy pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie i najkorzystniejsze ubezpieczenie dla Ciebie! Jeśli kupiłeś auto – pochwal się nim w naszym punkcie lub przez telefon. Dzięki temu będziemy mogli sprawdzić wszystkie kwestie związane z jego ubezpieczeniem, a Ty oszczędzisz zarówno gotówkę, jak i tonę nerwów!

ZAKUP POJAZDU Z AUTOHANDLU

  Znakomita większość pojazdów, które oferują komisy samochodowe, to pojazdy na zagranicznych tablicach rejestracyjnych, czyli pojazdy świeżo sprowadzone do Polski. Niejednokrotnie klienci otrzymują od właściciela komisu ofertę wystawienia polisy „dojazdowej”, na której podany zostanie zagraniczny numer rejestracyjny. Taka polisa miałaby umożliwić klientowi powrót nowym nabytkiem do domu, a w dalszej kolejności – załatwić formalności związane z rejestracją pojazdu. W takiej sytuacji trzeba mieć na uwadze, że praktycznie każdy pojazd oferowany przez handlarza, mimo posiadanych zagranicznych tablic rejestracyjnych, został już wyrejestrowany za granicą. Taki fakt potwierdzić może agent ubezpieczeniowy, weryfikując zapisy zawarte na dokumentach zagranicznych – w tym przypadku BRIEF.

Aby poruszać się pojazdem po drodze, należy spełnić jednocześnie dwa warunki: UBEZPIECZENIE oraz REJESTRACJA

  Skoro według dokumentów, auto nie posiada już ważnej rejestracji za granicą, a w Polsce nie został jeszcze zarejestrowany – tym samym nie jest w żaden sposób dopuszczony do ruchu. W takiej sytuacji, ubezpieczenie pojazdu na rok jest możliwe zgodnie z ustawą(by nie zostawiać takiej formalności na pierwszy dzień rejestracji w Polsce), nie mniej nie upoważnia to właściciela do poruszania się pojazdem po drogach publicznych do momentu zarejestrowania pojazdu w Polsce. Z tego powodu, kupując od handlarza auto, które zostało wyrejestrowane za granicą, jedyne możliwości to: • Transport pojazdu lawetą, a następnie dokonanie formalności związanych z rejestracją w Polsce lub • Pozostawienie pojazdu u handlarza do momentu rejestracji pojazdu w Polsce (stałej lub czasowej) Co równie ważne, kupując auto od pośrednika, jakim jest auto-handel, osobie fizycznej nie przysługuje możliwość ubezpieczenia pojazdu w ramach polisy 30-dniowej.   Jakie konsekwencje może nieść niezastosowanie się do przepisów i wyjechanie „na drogę” pojazdem od handlarza?   W przypadku kontroli policji – może być to mandat za poruszanie się pojazdem niedopuszczonym do ruchu. Dodatkowo, nawet jeśli zdobędziemy od handlarza „polisę na dojazd”, pamiętać należy, że poruszamy się pojazdem niezgodnie z prawem – zatem wszelkie szkody, które nim wyrządzimy (zniszczenie czyjegoś mienia lub co gorsza.. potrącenie człowieka…) mogą nie zostać objęte ubezpieczeniem OC i będziemy musieli wypłacić odszkodowanie z naszej kieszeni… a to może być bardzo dotkliwe!  

ZAKUP POJAZDU ZAREJESTROWANEGO W POLSCE

Kupując pojazd zarejestrowany w Polsce – od innego właściciela lub firmy – pamiętaj, że razem z pojazdem nabywasz wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC. Co to oznacza w praktyce? Poniżej kilka przykładów:
  • Jeśli poprzedni właściciel zawarł polisę na raty, zobowiązany jesteś do ich uregulowania w podanym na polisie terminie. Brak opłaty może wiązać się nawet z windykacją. Niestety na certyfikacie OC, który otrzymujemy wraz z dowodem rejestracyjnym, rozbicie rat nie jest wskazane. W tym przypadku koniecznie skontaktuj się z nami – zweryfikujemy czy otrzymana z pojazdem polisa obliguje cię do opłaty kolejnych rat!
  • Towarzystwa ubezpieczeń coraz częściej dokonują tzw. rekalkulacji. Oznacza to, że mimo opłaty całej składki przez poprzedniego właściciela, Towarzystwo może zażądać od Ciebie wpłaty dodatkowej, indywidualnie przeliczonej składki. Wynika to z faktu, że możesz mieć inną historię szkód, ubezpieczeń niż poprzedni właściciel – lub po prostu być młodszym od niego kierowcą. Zdarza się, że rekalkulacja za kilka miesięcy polisy, z której będziesz korzystać, jest mniej opłacalna niż zawarcie polisy w innym Towarzystwie!
  Pamiętaj!

Towarzystwo Ubezpieczeń poinformuje Cię o rekalkulacji w momencie, gdy zbywca zgłosi sprzedaż pojazdu. Formalnie ma na to 14 dni, lecz często zdarza się że sprzedający zgłaszają umowę po sporo dłuższym czasie. Zatem mimo tego, że zostaniesz o tym poinformowany po przykładowo kilku miesiącach, zobowiązany będziesz do zapłaty pełnej kwoty rekalkulacji, wyliczonej przez Towarzystwo od daty zakupu do końca polisy! Dlatego skontaktuj się z nami – od ręki zweryfikujemy czy zobligowany jesteś do dokonania jakiejkolwiek opłaty!

 

Kupując pojazd, w każdej chwili masz prawo do wypowiedzenia polisy otrzymanej od sprzedającego.

W tym celu musisz podpisać druk wypowiedzenia zgodnie z Art. 31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych oraz załączyć umowę kupna-sprzedaży. Wystarczy, że wyślesz te dokumenty do nas, przekażemy je do Towarzystwa oraz wyliczymy nową składkę we wszystkich Towarzystwach Ubezpieczeń! Jak wspomnieliśmy wcześniej, kupując pojazd przejmujesz prawa i obowiązki wynikające z polisy OC… o ile została wykupiona. Kupując pojazd, zgodnie z ustawą od tego momentu musisz zadbać o zapewnienie ciągłości ubezpieczenia. Zatem potencjalnie, jeśli kupisz pojazd bez ważnego OC i w dniu zakupu nie ubezpieczysz go – otrzymasz karę nałożoną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Kary za brak OC 2022 rok

Co równie ważne, polisa otrzymana od poprzedniego właściciela pojazdu nie wznawia się automatycznie. Załóżmy że kupiłeś auto z polisą ważną do 15 lipca. Jeśli samodzielnie nie zakupisz ubezpieczenia OC, 16 lipca zostaniesz bez ubezpieczenia, otrzymując jednocześnie karę z UFG. Nasi doradcy w punktach oraz przez telefon, czekają na ciebie. Sprawdzimy, czy posiadasz aktualne ubezpieczenie, a w razie potrzeby od ręki wystawimy Ci polisę OC działającą od chwili jej zawarcia! O problemach wynikających z brakiem OC lub należną rekalkulacją klienci dowiadują się często w momencie otrzymania olbrzymiej kary lub kwoty do dopłaty. Bądź mądry przed szkodą – pochwal się nam swoim nowym autem!