NNW szkolne dla dziecka – fakty i mity!

NNW szkolne dla dziecka – fakty i mity!

NNW szkolne dla dziecka – fakty i mity! Czym jest NNW szkolne? NNW szkolne – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia pomoc finansową w sytuacji, kiedy nasza pociecha dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu. Uszkodzenia w postaci złamań, zwichnięć, skręceń, uraty zębów, ran czy wstrząśnień to sytuacje, przed którymi chcielibyśmy ochronić dziecko, jednak poznawanie świata i […]

Read More