Wniosek o informację i dostęp do danych

Złóż wniosek do Market Ubezpieczeń Sp. z o.o.

Informacja

Realizowany na podstawie art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  Dane osobowe

  [group group-dane1]


  Adres zamieszkania

  [/group]
  [group group-dane2]

  Adres siedziby firmy

  [/group]

  Adres e-mail podany do korespondencji

  Polisa  Dane mają być mi udostępnione

  [group group1]
  [/group]
  [group group2]
  Taki sam jak podany do korespondencji
  [group group2-1]

  [/group]
  [/group]

  Wróć do wniosków