Wnioski podmiotów danych

Złóż wniosek do Market Ubezpieczeń Sp. z o.o.

Informacja

Administratorem podawanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Market Ubezpieczeń Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku przy ul. Mickiewicza 2. Z administratorem można się kontaktować pisemnie na podany adres siedziby lub w sposób podany na stronie www.marketubezpieczen.eu. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji złożonych wniosków przez okres 1 roku od daty wysłania odpowiedzi na wniosek. Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną, poprzez: iod@marketubezpieczen.eu lub drogą pisemną pod adresem siedziby podany powyżej. Oprócz możliwości złożenia poniższych wniosków, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którego dane znajdują się na stronie: www.uodo.gov.pl. Market Ubezpieczeń Sp. z o.o. nie będzie udostępniała informacji na temat złożonych wniosków innym podmiotom natomiast Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wniosków, jak również może wynikać z przepisów prawa – brak podania danych uniemożliwi realizację wniosków. Na dzień dzisiejszy organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Wniosek
Typ wniosku