Wniosek o sprostowanie danych

Złóż wniosek do Market Ubezpieczeń Sp. z o.o.

Informacja

Realizowany na podstawie art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W celu dokonania modyfikacji/sprostowania danych prosimy wydrukować załączony formularz, wypełnić go i złożyć osobiście w najbliższym oddziale

Wnioski do pobrania:

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. Jeżeli weryfikacja przeprowadzona na podstawie podanych w punkcie 1 danych nie pozwoli nam na ustalenie tożsamości osoby wnioskującej, może zostać podjęta próba kontaktu telefonicznego celem wyjaśnienia wątpliwości lub poprosimy Pana/Panią o odwiedzenie najbliższego oddziału Warty, celem weryfikacji na podstawie dokumentu tożsamości.

Wróć do wniosków