Udzielenie / cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Złóż wniosek do Market Ubezpieczeń Sp. z o.o.

Informacja

Realizowany na podstawie art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  Dane osobowe

  [group group-dane1]


  Adres zamieszkania

  [/group]
  [group group-dane2]

  Adres siedziby firmy

  [/group]

  Adres e-mail podany do korespondencji

  Zgody


  Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


  Na przetwarzanie po rozwiązaniu umowy moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe, historia polisowa i historia szkodowości przez Market Ubezpieczeń Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku przy ul. Mickiewicza 2 w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie w celu określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych i finansowych, oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 3 lat po zakończeniu trwania umowy lub do cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzania danych osobowych w tym celu.


  Na otrzymywanie od Market Ubezpieczeń Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku przy ul. Mickiewicza 2 informacji handlowo-marketingowych, wybierając jako formę kontaktu wiadomości elektroniczne (e-mail, sms).


  Na otrzymywanie od Market Ubezpieczeń Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku przy ul. Mickiewicza 2 informacji handlowo-marketingowych z użyciem automatycznych systemów wywołujacych, wybierając jako formę kontaktu połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR).


  Na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, dane kontaktowe, historia polisowa i historia szkodowości przez Market Ubezpieczeń Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku przy ul. Mickiewicza 2 w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie w celu określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych i finansowych, oraz w celu przedstawienia odpowiedniej oferty. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trzech lat od daty wyrażenia zgody lub do cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzania danych osobowych w tym celu. Powyżej wskazane dane zostaną udostępnione przez administratora danych temu podmiotowi.


  Na otrzymywanie od Market Ubezpieczeń Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku przy ul. Mickiewicza 2 informacji handlowo-marketingowych, wybierając jako formę kontaktu wiadomości elektroniczne (e-mail, sms).


  Na otrzymywanie od Market Ubezpieczeń Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku przy ul. Mickiewicza 2 informacji handlowo-marketingowych z użyciem automatycznych systemów wywołujacych, wybierając jako formę kontaktu połączenia głosowe (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR).

  Proszę o


  [group group1]


  [group group1-1]
  [/group]
  [group group1-2]
  Taki sam jak podany do korespondencji
  [group group1-2-1]

  [/group]
  [/group]
  [/group]

  Wróć do wniosków